20210709044152cd4.jpg 卓12-090311-「力蔵」長方卓(197×137×20)